دانلود رایگان برنامه افزایش اعضای تلگرام برای اندروید است که شما می توانید با این برنامه اعضای کانال یا ربات خود را رایگان افزایش دهید این بسیار بسیار کارامد است و شما می توانید با این برنامه اعضای ربات و کانال خود را افزایش دهید و با ان کسب درآمد کنید این برنامه به اندازه ای منطقی ولی زیاد اعضا را افزایش می دهد و این برنامه دامد زا است و شما می توانید برای ربات و کانال افراد دیگر هم اعضا افزایش دهید.

توجه کنید که این برنامه واقعی است و کار می کند و دارای هیچگونه اخطار و ویروسی نیست.


قابلیت ها:

1-ارسال پیام انبوه 

2-ساخت شماره مجازی 

3-افزایش ممبر رایگان 

و...                                             لینک دانلود:دانلود رایگان برنامه افزایش اعضای تلگرام برای اندروید