این برنامه برای ویرایش دلخواه تصویر و ساخت یک فیلم کوتاه با افکت های دلخواه است.


قابلیت ها:

1-استفاده اسان 

2-رایگان

3-بدون تبلیغ بودن و اخطار

4-افکت های مختلف و زیاد