دانلود رایگان برنامه ی کمیاب 2.0.16 Seebye Scheduler ارسال پیام در زمان تعیین شده

دانلود رایگان برنامه ی کمیاب 2.0.16 Seebye Scheduler ارسال پیام در زمان تعیین شده برای اندروید،شما می توانید بانصب این برنامه پیام های خودتان در برنامه های whatsapp و viber در زمانی که خودتان تایید می کنید بفرستید.

برای دانلود مطالعه ی ادامه ی توضیحات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

قابلیت ها:

1.ارسال زمانبندی شده متن 

2.ارسال گروهی متن در زمان مشخص شده

3.ارسال عکس و فسلم و فایل در زمان تعیین شده 

4.ارسال متن تکراری به تعداد دلخواه


حجم:2 مگابایت